سلام.

چه حسی بهت دست میده وقتی بدونی به اونی که دوستش داری هیچ وقت نمی رسی؟

از خیرش می گذری؟ یا سعی می کنی تلاش کنی تا بهش برسی؟

حالا فرض کن مستقیم بهش میگی که دوستش داری اما اون یه دفعه میزنه تو حالتون.حالا چی؟

چیکار می کنید؟ می ارزه که دوباره بهش فکر کنی؟ اخه شما از یه طرف عاشقش هستید و از طرف دیگه زده تو حالتون.

                                                چی کار میکنید؟