یه جورایی به هم شبیه هستیم...یه زمانی جفتمون خیلی خاطرخواه بودیم...

حیف...نشد که بشه.  کم اوردیم. یعنی راستشو بخوای نذاشتن   بمونیم . پیمان که به کل بی خیال طرف شد.(ماجراش طولانیه.یه روز از خودش میخوام براتون بگه.)

فقط من موندم. با این ماجرا ها که پیش اومده امکان موفقیتم خیلی کم شده.

نا امید نیستم.چون ...