تو خیابون قدم میزنم.بی دلیل.از روی عادت.

 هوا داره سرد میشه...

افراد زیادی از کنارم میگذرن.بهشون توجه میکنم. بیشترشون ۲به ۲ در حال قدم زدن هستند.جالبه.سرمای هوا رو اصلا احساس نمی کنن.خوشحال هستند.هوا بدجور دو نفره هستش.

خوش به حالشون. کاش منم ....