دیروز اخرین امتحان این ترم رو هم دادیم. از امروز به مدت ۱۲ روز تعطیل هستم. یعنی تا ۱۲ روز دیگه نمی بینمش؟.چه بد ...

لحظه آخری که دیدمش رو فراموش نمی کنم.واقعا زیبا شده بود. .مستقیم به چشم های هم نگاه میکردیم.اومد طرفم.نمی دونم چرا اما ناخداگاه به یه سمت دیگه رفتم.چند لحظه کنارم ایستاد .دوست داشتم باههاش حرف بزنم.اما رفت. یعنی چی میخواست بگه؟

                                 دلم دگر نمی کند خیال چشم دیگری
                                 چرا که عهد بسته ام به پای چشمهای تو
                                  به پاس اینهمه غزل که می کنم فدای تو
                                 خدا کند که گل کند وفای چشمهای تو 
                                 شب است و کوچه ومن و خیال چشمهای تو 
                                 دلم که تنگ می شود برای چشمهای تو