...

دوست دارم کلی حرف بزنم. از دل ناآرومم بگم و از خیلی چیزها.

اما نمی تونم. درواقع درست نمیدونم چجوری میشه اینها رو بیان کرد.

فقط میدونم نفسهام سنگینه.

/ 0 نظر / 61 بازدید