یک قلب مطمئن

یک قلب مطمئن.

خیلی وقته گمش کردم. سالهاست که دیگه ندارمش ...

کاش خدا امسال ، اطمینان رو به قلبم برگردونه. برگردونه تا باز بتونم عاشق بشم. باز بتونم سرپا بایستم و برای بدست آوردن کسی که دوستش دارم بجنگم.

سالهاست که اسیر شک و دودلی هستم.

سالهاست که اسیر خاطرات و تنهایی هستم. سالهاست که اجازه ندادم کسی به دنیام وارد بشه. سالهاست که دوری کردم از دنیای دیگران.

/ 1 نظر / 92 بازدید