دوست دارم باهات صحبت کنم، اما نمیدونم چی بگم.

گاهی به خودم میام و میبینم توی خودم غرق شده ام. توی دنیای امروز انگار دیگه نمیشه منتظر معجزه موند. وقتی ی چیزی تموم شد یعنی تموم شده. اما خب، انگار من بلد نیستم بذارم و برم. وفادار بودن خوبه، اما ممکنه به قیمت از دست رفتن منجر بشه.


پی

/ 0 نظر / 63 بازدید