ی جاهایی واقعا نمیدونم چیکار کنم، مثل امروز وقتی یهو یکی از کارگرها با چشم پر از اشک افتاد روی زمین. یاد همسر جوانش افتاده بود که چندماه پیش براثر تصادف به رحمت خدا رفته بود

/ 0 نظر / 47 بازدید