دلم برات تنگ شده !

از آخرین باری که باهات حرف زدم ۳ماه می گذره. باورت می شه؟ ۳ ماه ه ه ه

سعی کردم توی این مدت زیاد طرفت نیام . تو در حقم خیلی بدی کردی  ولی....

ولی دلم برات تنگ شده ! 

رفیقام بهم پیشنهاد می کنن حتی بهت فکرم نکنم. اما مگه میشه؟

/ 0 نظر / 7 بازدید