به تو حاصلی ندارد، غم روزگار گفتن

/ 3 نظر / 49 بازدید
اسکارلت

حالا که میدونی حاصلی نداره پس غمها رو بزار دم در برادران زحمتکش آشغالی ببرن جاش یکم شادی و امید بخر بزار که بیشتر بهت میا پسر موفق ما[گل][چشمک]

آفتاب آبنباتی

شما فکر میکنم از 4 سالگی من وب می نوشتید

آفتاب آبنباتی

بله 14 سالمه