در دنیای تو ...

وقتی فیلم تموم شد اصلا حالم خوب نبود. از پیمان خواستم بیاد دنبالم تا بزنیم بیرون...

داستان دختری که در جوانی به کشوری دیگه مهاجرت می کنه و همونجا ازدواج می کنه. و پسری که همیشه دورادور دختر رو دوست داشت و در غیابش به جای خالی اش چنگ میزنه .

صحنه آخر فیلم چقدر عجیب بود. پسر از دختر خداحافظی می کنه اما همونجا روی مبل می افته. در جواب اینکه چرا اینقدر خودت رو خسته کردی گفت: می ارزید./ 1 نظر / 108 بازدید