سبزترين بهاربهترين عيد با صفا ترين

            عشق  تقديم  تو يار 

             می دونی که چقدر دوست دارم       

             می دونی چقدر دلم برات تنگ می شه ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید