نگاه مي كنم...

نگاه كن !

 

شايد كه زندگي فرصتي بي بديل به من و تو داده است

                                                          

                                            تا بگونه اي متفاوت همديگر را ببينيم .                          

 وشايد تمامي اين حوادث

                    

                                    بهانه اي است  براي دوباره ديدن ...

                                                    

                                                                     ديدن زندگي و يكديگر.

نگاه مي كنم...

         

  تو را و خودم را

                

             با چشمهائي كه نه از قطرات اشك

                                    

                                              بلكه براي بهتر ديدن

                                                         

                                                                           پرآب گشته اند. 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید