عيدی من بازگشت تو هست

 عیده و امسال عیدی ندارم
                         گذاشتی رفتی عزیزم من بیقرارم
                            عیده و امسال تنهای تنها
                                به جای عیدی عزیزم
                                   من تو رو میخوام

                      از وقتی رفتی غمگینه خونه
                         گریم میگیره با هر بهونه
                             رفتی و موندم با این همه درد
                                هرگز نمیشه فراموشت کرد

                     عیده و امسال عیدی ندارم
                        گذاشتی رفتی عزیزم من بیقرارم
                            عیده و امسال تنهای تنها
                              به جای عیدی عزیزم
                                من تو رو میخوام

                     اگر چه نیستی
                        یاد تو اینجاست
                           عشقت توی قلب ماهاست
                             هر جا که هستی
                               خدا به همرات
                                 دعای خیر پشت و پنات!

                               
  هر جا که رفتی
                                           خدا به همرات
                                 هر جا که هستی
                                           خدا به همرات

/ 0 نظر / 13 بازدید