رژ لب

توی خواب و رویا همه چیز متفاوته.

آدمها پیش هم هستند. بدون ترس،بدون غم.

با هم صحبت می کنند انگار نه انگار که دیگه با هم کاری نداشته اند.

توی خواب آدمها راحت تر به هم عشق می ورزند.

راحت همدیگر رو می بوسند.

مثل خواب دیشب. توی خواب تنها نگرانیم این بود که جای رژ لبت رو از روی لبم پاک کنم تا کسی چیزی نفهمه

/ 0 نظر / 87 بازدید