چی بگم که خيلی تنهام

       می دونی ياری ندارم

              چی بگم که غير غصه

                     ديگه دلداری ندارم......

/ 0 نظر / 8 بازدید