قبله

و امروز
جانماز حوصله ام را روی زمين مرده پهن کرده ام
وسجده ی آشنايی و مصاحبت تو را به جای می آورم
تسبيح نفسهايم را دانه به دانه می اندازم
و با انديشه ای سرشار از بزرگی تو
از خود می پرسم:

کجاست قبله ی گمشده ی من؟؟؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
خرمگش دعا خوان!

راستی يا دم رفت بگم , اين نشد , يکی ديگه !!! حاجيت تجربه ۳ تا ضد حال خوردن اساسی و ۵ تا ضد حال زدن اساسی داره!!! اولين بار سخته , آدم فکر می کنه اگه نتونه به عشقش برسه می ميره, ولی خدايی اينجوری نيست ولی خدايی فراموش کردنش سخته , شايد واسه اولين بار تا ۳ سال طرف رو فراموش نکنی ولی بالاخره فراموشش می کنی , قول ميدم بهت , ولی شختی کار ماله وقتی که با طرف رفيق باشی , جلوی چشت باشه , ولی بدونی ماله تو نيست!!! يا علی مدد

هيچ کس

سلام. آدم با احساسی هستی.ای ول.بذار یه حدیث بهت بگم: (حبک للشی ء يعمی و يعصم) عشق (انسان را) کر و کور ميکند. حضرت محمد(ص) قربونت.بای