بهار چشم های تو بود. پلک که می زدی شکوفه می ریخت. حال انگار روی زمستان گیر کرده است سوزن فصل ها

/ 4 نظر / 46 بازدید
اسکارلت

[خنثی][گل]چه خبره واقعا علی جان؟؟؟

sorena

به به[لبخند]

sorena

بهار بهار ، صدا همون صدا بود / صدای شاخه ها و ریشه ها بود بهار بهار ، چه اسم آشنایی/ صدا ت میاد اما خودت کجایی وا بکنید پنجره ها رو یا نه / تازه کنید خاطره ها رو یا نه بهار اومد لباس نو تنم کرد / تازه ...