و آن زمان که عاشق می شوی و می دانی که عشقی هست و باور داری کسی که تو را

دوست دارد و در آن شبهای سرد و يخبندان با تو می ماند در آن

لحظات می فهمی دوست داشتن چقدر زيباست و آن

زمان که کسی در فراسوی خيال تو نيست و تو

تنهای تنها در جاده های برهوت زندگی

قدم می زنی تنها اوست که به تو

آرامش خيال می دهد..... !   

 ستاره

/ 0 نظر / 4 بازدید