آسمان پازل چشمان توست

من

آن را تکه

      تک..ه

         ت...ک...ه

               چيدم

                                             شب شد

/ 1 نظر / 5 بازدید
نوشين

سلام خوبی؟خيلی خوبه که ميتونی راحت بنويسی.....ببين يه چيزی بهت ميگم دوستانه اگه دوسش داری غرور و بذار کنار آخه عشق غرور نمي شناسه.... برو رو راست حرف دلت و بش بزن... اگه راضی شد نه هیچ...اگه نشد انقدر برو تا يه دليل قانع کننده بشنوی......اونوقته که بايد مرد باشی و سعی کنی فراموشش کنی موفق باشی....خداحافظ.