.... صــــبـــــر ...

خدايا تنهايی ام بزرگ است ....

صبرم عطا کن ...

نمی خوام بشکنم ...

صبرم عطا کن ...

/ 2 نظر / 8 بازدید
آدينه بوک

سال نو مبارک! آدينه بوک، سالي سرشار از موفقيت و سلامتي براي شما آرزو مي کند.

رهگذر غریب

عجب دعای قشنگی واسه منم دعا کن تنهايی ام خيلی بزرگ شده خيلی