...

سلام.

خسته شدم از مریضی. سرفه های عمیق امونم رو بریده...

شروع مریضیم از این عکس به بعد بود . یا حداقل اوج حالت اولیه اش ...

یهو دیدم دمای بدنم داره بالا و بالاتر میره. جوری که کرواتم رو باز کردم. رفیقم تعجب کرده بود حسابی، بعد که دستم رو گرفت گفت چقدر داغی علی!

امیدوارم زودتر خوب بشوم و برگردم به زندگی معمولیم

/ 2 نظر / 81 بازدید