پنجره رو باز کردم

حس و حال عجیبیه.

راستش فکرش رو نمیکردم دوباره پیش بیاد. درواقع انگار خودم پنجره رو باز کردم تا داخل بیاد.

دیگه مقاومت رو کنار گذاشتم.

وقتش رسیده تا بعد گذشت سالها، سبک جدیدی از زندگی رو تجربه کنم.

/ 0 نظر / 96 بازدید