کی شبیه من از همه دنیاش بی خبره؟

-علی لهراسبی- اینجوری نگاهم نکن، اخم هم نکن لطفا. میام پاسداران یادت میوفتم. قدم میزنم کلی. از چهارراه تا پایین. سر کوچه خواهرت هم که میرسم یاد اون هم میوفتم. اصلا نمیدونم هنوز اونجا هستند یا مثل خودت رفته جای دیگه. حیف که رفتید. پاسداران در کنار تو خیلی خوب بود.

/ 1 نظر / 44 بازدید
مه سو

[لبخند]اوخی.... خاطراتی که هرگز نمی میرند...