اميد واهی

ديروز    آخرين کبوتران مهاجر برگشتند امروز    تو برای هميشه پنهان شدی وفردا    چشم به افق دارم              به اميد سبز آمدنت ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
sorena

به امید محال آمدنت...