کنسرت فرزاد فرزین بودم. یادت افتادم. بعد دیدم یکی هست که خیلی شبیهته، با دقت به مردی که کنارش بود خیره شدم تا شک برطرف بشه. شبیه عشقت، پارسا نبود

/ 3 نظر / 42 بازدید
مهاجر زمان

:(