باغ فردوس

هنوز هم معتقدم، عاشقانه ترین جای شهر هستش.

نه تنهایی. وقتی تنها باشم دلم نمیاد برم. 

باید با هم رفت. قدم زد. نفس کشید،طولانی. دست در دست.

اینطوری لذتش دوچندان میشه

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید