افسوس

یه روز سرد برفی...انگار  تمام خیابونو رنگ سفید زدن... آهسته راه میرم. حواسم به اطرافم نیست. دوست دارم زودتر برسم. برسم و یک بار دیگه ببینمش. امروز چرا زمان دیر میگذره؟چرا نمیرسم؟

به هر دردسری بود رسیدم... زود خودمو میرسونم به کلاس... اطرافمو نگاه میکنم...نمی بینمش

از بچه ها سراغشو میگیرم. میگن امروز نیومده...تا آخر کلاس چشم به انتظار موندم.

نیومد...

/ 0 نظر / 6 بازدید