هوا سرده

چقدر حرف دارم باهات که بزنم.

چقدر شعر که برات بخونم.

چقدر نگاه که بهت بندازم.

چقدر گرما که باید از دستت بگیرم.

...

چقدر هوا سرده.

چقدر نیستی.

/ 0 نظر / 142 بازدید