بدون عنوان

امرور نزديک بود به خاطره تو حسابی توی دردسر بيفتم....

                      اما عيبی نداره...به قول قديمی ها:

                             هرچه از دوست رسد نيکوست... 07.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید