امشب

 سلام ؛ اين روزها دستان من محتاج هزاران ستاره است....

امشب تا سحر منتظر مي مانم.

تا تو صدايم را بشنوي...

تا نگاه من در نگاه تو غرق شود.

دستان من محتاج دستان تو است

تا به جاده اطمينان برسد.

/ 0 نظر / 5 بازدید