هنوز هم زنده ام

اگر کسی رو که عاشقش بودید رو بعد از چندسال بطور اتفاقی ببینید چه حالی بهتون دست میده؟

اول جا خوردم، بعد فکر کردم اشتباه میکنم. وقتی مطمئن شدم خودشه دیگه یادم رفت کجا هستم و داشتم چیکار میکردم.

دیدم که قلبم چقدر تند میزنه و پاهام سست شده.

اونوقت بود که فهمیدم هنوز هم زنده ام.


/ 1 نظر / 95 بازدید
zasoma

خب تا حالا عاشق نشدم ک بفهمم