بدون عنوان

چهار روزی هست که توی مسکو به سر میبرم.همه چیز خوب و رویاییه اما توی وجودم غم وجود داره. کاش تموم بشه، خسته شدم .

/ 9 نظر / 149 بازدید
zasoma

اصن رفتی برا چی؟