گٌنگِ خواب دیده

طرفهای شش صبح وقتی از خواب بیدار شدم حال عجیبی داشتم. دیگه توی این سال ها خودم رو خوب شناختم. با تعجب به خودم گفتم: خوابش رو دیدم؟

بعد شروع کردم به فکر کردن و خیلی زود یادم اومد.

خواب دیدم دوباره برگشتی به وبلاگنویسی و از من نوشتی. اینکه بعد از سالها هنوز هم به یادتم و غصه می خورم... .

/ 0 نظر / 90 بازدید