تنها اميد را دارم...

سلام:
امروز بدون اينكه دليلي براي با تو بودن پيدا كنم دلم برات تنگ شده بود....
بدون اينكه غمي از كنار دلم عبور كنه ...همش داشتم ميخنديدم يه روز خيلي خوب بهاری ...
يه روز پر از آرامش!!!
همه چيز سرجاش بود.....اما.........
اما......
حتي شايد هيچ دليلي براي حس كردن نبودنت وجود نداشت
شايد هيچ جايي هم نبود كه ميتونستم اونجا تو را داشته باشم اما......
اما......
بدون هيچ دليلي
باز هم دلم بدجور برات تنگ شده بود......

        به اميد روز شنبه هستم....يعنی باز هم می تونم تو رو بيبينم؟

/ 2 نظر / 12 بازدید
يلدا

به نظر يلدا آنچه خواهی آن شود ...