برماسه ها نوشتم: دريای هستی من از عشق توست سرشار اين را به ياد بسپار بر ماسه ها نوشتی: ای همزبان ديرين اين آرزوی پاکی ست اما به باد بسپار...

/ 0 نظر / 9 بازدید