تکراری

هرچی بخوام بگم تکراریه.

ی چیزهایی هم هست که اصلا گفتن نداره. یعنی اینجا جاش نیست. یجور لوس کردن خودم بحساب میاد که مثلا بفهمی چه تنهایی خود خواسته ای داشتم و چه ها که پیش نیومد.

هرچی که هست تکراره و تکرار.

میان این همه اتفاق تکراری هنوز از ی چیز خوشحالم. هنوز هم خودم رو دوست دارم ، هنوز هم به قواعد پایبندم. هنوز هم مهربونم و خوش قلب.

شٌکر

/ 0 نظر / 98 بازدید