بهت ثابت ميکنم...

2q2lbw1.jpg

علی...جون من ولش کن.همه چیز تموم شده. معلوم هست چیکار داری می کنی؟

نه...یه بار دیگه می خوام امتحان کنم. حتم دارم این بار موفق میشم.

اگه نشدی چی؟ اگه جریان اردیبهشت پیش اومد چی؟ اگه بدتر شد چی؟

امکان نداره.بهت ثابت میکنم فکروخیال هام بی جهت نبوده...

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرنده دریا

سلام. نوشته هات با مزست.همه اونایی که یه روز دانشجو بودن این حسا رو خوب درک میکنن.