قشنگ میشد

بهار به خودیِ خود قشنگه. حس و حال زیبایی به آدم میده.

داشتم با خودم میگفتم میان اینهمه زیبایی چقدر خوب میشد من میومدم اینجا و میدیدم برام پیغام گذاشتی. بعد از سه چهارسال سکوت، میدیدم اومدی و باهام صحبت کردی.

قشنگ میشد.

...

پی نوشت: عکس مربوط میشه به سفره هفت سینی که در محل کار برای همکارها چیدم. چقدر همه خوشحال شدند

/ 0 نظر / 86 بازدید